top of page

Hikayemiz

Hakkımızda

Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği, iki ayrı kuruluşun deneyimleri üzerine kurulmuştur. Ruh sağlığı bozukluğuna sahip hastaların psikososyal rehabilitasyonuna odaklanan yerel dernek 2003 yılında Kocaeli, Türkiye’de kurulmuştur. 1996 yılında ise bir diğer Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Kocaeli Üniversitesi’nde kurulmuştur.

Boş Sandalyeler

Bu dernek, insanların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerini destekleyerek, bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olarak, genç nesillerin, yetişkinlerin ve yaşlı grupların karşılaşabilecekleri psikososyal sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirerek, bu misyonun gerçekleştirileceği zihinsel ve fiziksel olarak sağlıklı bireylerden oluşan bir topluluğun oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.  Bu hedefler eğitim, tanıtım ve araştırma ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve uygulanması yoluyla gerçekleştirmektedir.

taş Dengeleme

Zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı bireylerden oluşan bir topluluğun oluşumuna katkı bulunmayı hedefliyoruz.

taş Dengeleme
bottom of page