top of page

Güncel Faaliyetler

Kriz önleme ve intiharın önlenmesi, Okuldayız projesi gibi devam eden faaliyetlerimiz mevcuttur.

Psikolog Oturumu

01

Kriz Önleme ve İntiharın Önlenmesi

2007 yılından bu yana Toplum Ruh Sağlığı Geliştirme Derneği, Kriz Önleme ve İntiharın Önlenmesi ile ilgili faaliyetler konusunda Kocaeli Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

02

Bu projede, SOYAÇ tarafından yüksek risk altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmaları için geliştirilen “bağlanma ilişkisinin tesisi yoluyla akran temelli terapötik yaklaşım” modeli ile çalışılmaktadır. Bu yaklaşım, travma bilgisine ve bütüncül okul çalışması anlayışına dayalı, okul tabanlı ve toplum merkezli çalışma prensibini benimser. Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği ile işbirliği içinde yürütülüyordur. 

Gülümseyen Kız Öğrenci
bottom of page