top of page
Bahar Dalları

Instagram Yayınları

Instagram yayınlarında ise mizahın bir baş etme yöntemi olarak ele alındığı konular, afet ve sosyal medya paylaşımlarının bizim üzerimizdeki etkilerini tartıştığımız söyleşiler ve sınavlarda psikolojik dayanıklılığı nasıl koruyacağımız yönündeki tartışmalar yer almaktadır.

İnternet Kullanımı.png
Akran.png
okul reddi.png
bottom of page